Fra ubrukt plass til attraktivt treningssenter

mai 31, 2023

Har du noen ledige arealer i næringsbygget ditt som du sliter med å få utnyttet?

I en verden hvor konkurransen om leietakere er hard, og rentene kryper oppover er det essensielt for eiere av næringsbygg å utnytte hver kvadratmeter av bygget i tillegg til å holde seg attraktiv for leietakerne.

Hva om den ubrukte plassen i ditt bygg kunne transformeres til et attraktivt treningssenter til glede for alle parter? 

I denne artikkelen skal vi se på hvordan ubrukt plass kan bli en verdifull ressurs som øker byggets verdi og attraktivitet.

I en tid hvor velvære og helse blir stadig viktigere, er tilgang til treningsfasiliteter et ettertraktet gode for mange bedrifter. Ved å tilby et treningssenter i næringsbygget, gir du leietakerne en attraktiv tilleggstjeneste som kan bidra til økt tilfredshet og lojalitet. I tillegg kan dette være en avgjørende faktor for nye leietakere når de vurderer hvilket bygg de skal velge. Og har de først valgt et bygg med slike fasiliteter er det vanskelig å finne noe nytt som inneholder de samme kvalitetene, og det oppleves tungt å måtte gå ned i standard.

Optimal utnyttelse av byggets areal

Ubrukte eller underutnyttede områder i bygget representerer tapte muligheter. Ved å omdanne disse områdene til et treningssenter, kan du øke byggets totalverdi og skape en ekstra inntektskilde. Dette kan inkluderes i leiekontrakten, eller leietakere kan betale en ekstra avgift for å benytte seg av treningsfasilitetene. Om ønskelig. 

Men etter vår mening ligger den største verdien i å tiltrekke seg og beholde gode leietakere over tid ikke nødvendigvis å få økte inntekter.

Styrker omdømme til dere som utleiere

Treningsfasiliteter kan bidra til å styrke byggets omdømme ved å vise at du som byggeier legger vekt på de ansattes helse og trivsel. Dette kan igjen tiltrekke leietakere som verdsetter et godt arbeidsmiljø og ønsker å ivareta sine ansattes velvære.

Samarbeid med Corporis

Hvordan omdanner man så et ubrukt område til et fullverdig treningssenter?

Her kommer Corporis inn i bildet. Corporis er en ledende aktør innen etablering og drift av treningsfasiliteter i næringsbygg. Vi tilbyr en komplett løsning som inkluderer rådgivning, planlegging, etablering og drift av treningsfasiliteter.

Vi i Corporis har lang erfaring med å rådgi byggeiere om hvordan de best kan utforme og utstyre treningsfasiliteter. Vi har også tilgang til rabatter hos landets ledende leverandører av treningsutstyr, noe som kan redusere kostnadene ved etablering av treningsfasilitetene.

Når treningsfasilitetene er etablert, tilbyr vi i Corporis profesjonell drift av disse. 

Vi leverer kvalifisert personell, inkludert personlige trenere og fysioterapeuter, for å sikre at de ansatte får den veiledningen og støtten de trenger for å trene trygt og effektivt. Dette bidrar til å opprettholde et høyt servicenivå og sørger for at fasilitetene blir ivaretatt på best mulig måte. Med Corporis som partner kan du være trygg på at treningsfasilitetene vil gi merverdi for bygget ditt over tid.

Verdi for alle

Å inkludere et treningssenter i næringsbygget gir verdi for alle involverte parter. For leietakerne blir bygget mer attraktivt å være leietaker i ved at dere bidrar til at de beholder sine ansatte lengre og finner det lettere å ansette de beste hodene. 

De ansatte får tilgang til høykvalitets trenings- og rehabiliteringsfasiliteter rett ved arbeidsplassen, noe som reduserer terskelen for å trene og kan bidra til bedre helse og velvære.

For deg som byggeier gir det økt attraktivitet og verdi på bygget ditt. Ikke bare kan du tiltrekke deg nye leietakere, men du kan også bidra til å beholde de eksisterende ved å tilby en ettertraktet tjeneste som skiller bygget ditt fra konkurrerende alternativer.

Å transformere ubrukt plass i næringsbygget til et attraktivt treningssenter er en investering som kan gi stor avkastning. 

Med Corporis som partner kan du være trygg på at prosessen blir håndtert profesjonelt, og at resultatet vil bli et treningssenter som gir merverdi for både deg som byggeier, leietakere og deres ansatte. 

Ta kontakt med oss i dag for å starte reisen mot et sunnere, mer moderne og mer attraktivt næringsbygg.

Fra ubrukt plass til attraktivt treningssenter

Har du noen ledige arealer i næringsbygget ditt som du sliter med å få utnyttet?

I en verden hvor konkurransen om leietakere er hard, og rentene kryper oppover er det essensielt for eiere av næringsbygg å utnytte hver kvadratmeter av bygget i tillegg til å holde seg attraktiv for leietakerne.

Hva om den ubrukte plassen i ditt bygg kunne transformeres til et attraktivt treningssenter til glede for alle parter? 

I denne artikkelen skal vi se på hvordan ubrukt plass kan bli en verdifull ressurs som øker byggets verdi og attraktivitet.

I en tid hvor velvære og helse blir stadig viktigere, er tilgang til treningsfasiliteter et ettertraktet gode for mange bedrifter. Ved å tilby et treningssenter i næringsbygget, gir du leietakerne en attraktiv tilleggstjeneste som kan bidra til økt tilfredshet og lojalitet. I tillegg kan dette være en avgjørende faktor for nye leietakere når de vurderer hvilket bygg de skal velge. Og har de først valgt et bygg med slike fasiliteter er det vanskelig å finne noe nytt som inneholder de samme kvalitetene, og det oppleves tungt å måtte gå ned i standard.

Optimal utnyttelse av byggets areal

Ubrukte eller underutnyttede områder i bygget representerer tapte muligheter. Ved å omdanne disse områdene til et treningssenter, kan du øke byggets totalverdi og skape en ekstra inntektskilde. Dette kan inkluderes i leiekontrakten, eller leietakere kan betale en ekstra avgift for å benytte seg av treningsfasilitetene. Om ønskelig. 

Men etter vår mening ligger den største verdien i å tiltrekke seg og beholde gode leietakere over tid ikke nødvendigvis å få økte inntekter.

Styrker omdømme til dere som utleiere

Treningsfasiliteter kan bidra til å styrke byggets omdømme ved å vise at du som byggeier legger vekt på de ansattes helse og trivsel. Dette kan igjen tiltrekke leietakere som verdsetter et godt arbeidsmiljø og ønsker å ivareta sine ansattes velvære.

Samarbeid med Corporis

Hvordan omdanner man så et ubrukt område til et fullverdig treningssenter?

Her kommer Corporis inn i bildet. Corporis er en ledende aktør innen etablering og drift av treningsfasiliteter i næringsbygg. Vi tilbyr en komplett løsning som inkluderer rådgivning, planlegging, etablering og drift av treningsfasiliteter.

Vi i Corporis har lang erfaring med å rådgi byggeiere om hvordan de best kan utforme og utstyre treningsfasiliteter. Vi har også tilgang til rabatter hos landets ledende leverandører av treningsutstyr, noe som kan redusere kostnadene ved etablering av treningsfasilitetene.

Når treningsfasilitetene er etablert, tilbyr vi i Corporis profesjonell drift av disse. 

Vi leverer kvalifisert personell, inkludert personlige trenere og fysioterapeuter, for å sikre at de ansatte får den veiledningen og støtten de trenger for å trene trygt og effektivt. Dette bidrar til å opprettholde et høyt servicenivå og sørger for at fasilitetene blir ivaretatt på best mulig måte. Med Corporis som partner kan du være trygg på at treningsfasilitetene vil gi merverdi for bygget ditt over tid.

Verdi for alle

Å inkludere et treningssenter i næringsbygget gir verdi for alle involverte parter. For leietakerne blir bygget mer attraktivt å være leietaker i ved at dere bidrar til at de beholder sine ansatte lengre og finner det lettere å ansette de beste hodene. 

De ansatte får tilgang til høykvalitets trenings- og rehabiliteringsfasiliteter rett ved arbeidsplassen, noe som reduserer terskelen for å trene og kan bidra til bedre helse og velvære.

For deg som byggeier gir det økt attraktivitet og verdi på bygget ditt. Ikke bare kan du tiltrekke deg nye leietakere, men du kan også bidra til å beholde de eksisterende ved å tilby en ettertraktet tjeneste som skiller bygget ditt fra konkurrerende alternativer.

Å transformere ubrukt plass i næringsbygget til et attraktivt treningssenter er en investering som kan gi stor avkastning. 

Med Corporis som partner kan du være trygg på at prosessen blir håndtert profesjonelt, og at resultatet vil bli et treningssenter som gir merverdi for både deg som byggeier, leietakere og deres ansatte. 

Ta kontakt med oss i dag for å starte reisen mot et sunnere, mer moderne og mer attraktivt næringsbygg.

Kontakt oss

Kontakt oss
  |  Compile  | 
crossmenu