Hvordan treningsfasiliteter kan øke verdien på næringsbygget ditt

mai 23, 2023

I en tid hvor det er flere ledige areal enn det er leietakere er det helt nødvendig å skille seg ut fra de øvrige for å tiltrekke seg nye leietakere. Videre er det viktig å beholde de leietakerne man allerede har over lengre tid.

En effektiv måte å gjøre dette på er å øke kvaliteten på fellesarealet i bygget. Dette kan gjøres ved å opprette områder for avslapping eller kantinefasiliteter.

Men fasiliteter som lounge, kantine og hvilerom krever at man har store tilgjengelige areal hvor man kan gjøre om til dette.

En populær fasilitet som både bedriftene som er leietakere og deres ansatte setter stor pris på er treningsrom. Det fine med treningsrom er at de kan bygges på areal som er vanskelig å benytte til andre formål. Som eksempelvis en garderobe eller andre ubenyttede rom, gjerne i en kjeller.

Det eneste som kreves er frie rømningsveier og grei ventilasjon.

Øker trivsel

Trening i direkte tilknytning til arbeidsplassen er noe både leietakere og deres ansatte setter stor pris på, ved at terskelen for å få treningen gjennomført blir langt mindre enn om treningen skal skje etter at man har kommet hjem fra jobb.

Ved å tilby et treningssenter i bygget, gjør du eiendommen mer attraktiv for potensielle leietakere, samtidig som du holder på eksisterende leietakere ved å tilby en verdifull tjeneste. Dette kan bidra til høyere utleiepriser og redusert ledighet i bygget.

Optimaliserer utnyttelsen av byggets areal

Ved å etablere et treningssenter i næringsbygget, kan du utnytte ledige eller underutnyttede områder i bygget. Dette kan bidra til økt verdi på eiendommen, ettersom du skaper et nytt bruksområde som er attraktivt for leietakere. I tillegg kan du potensielt øke inntektene ved å inkludere treningsfasiliteter som en del av leiekontrakten.

Skaper et helhetlig og moderne miljø

Treningsfasiliteter i næringsbygg kan bidra til å skape et mer helhetlig og moderne miljø for både leietakere og deres ansatte. Med dette viser at du som byggeier er opptatt av å tilby et godt arbeidsmiljø og legger vekt på de ansattes helse og trivsel. Et moderne og attraktivt miljø kan også bidra til å øke byggets verdi og anseelse.

Samarbeid med profesjonelle aktører som Corporis

For å få mest ut av treningsfasilitetene i næringsbygget ditt og påse at det ikke bare blir et rom bestående av dyrt treningsutstyr, kan det være lurt å samarbeide med profesjonelle aktører som Corporis. 

Vi har lang erfaring med å rådgi eiere av næringsbygg om hvordan dere kan gjøre bygget mer attraktivt for både leietakere og ansatte ved hjelp av integrerte treningsfasiliteter.

Corporis skreddersyr treningstilbudet basert på byggets spesifikasjoner og leietakernes behov. 

Vi gir råd om hvordan man best kan utforme treningsfasilitetene for å utnytte plassen mest mulig effektivt, og vi gir veiledning om hvilket treningsutstyr som bør inkluderes for å møte de ansattes treningsbehov. 

Vi hjelper også til med planlegging og implementering av rehabiliteringsfasiliteter, noe som kan være et stort pluss for mange arbeidsgivere.

I tillegg til å hjelpe med etableringen av treningsfasilitetene, tilbyr Corporis også drift av disse når de er på plass. 

Vi leverer kvalifisert personell, som personlige trenere og fysioterapeuter, for å sikre at de ansatte får den veiledningen og støtten de trenger for å trene trygt og effektivt. 

Dette innebærer at dere so eiere av bygget kan være trygg på at treningsfasilitetene vil bli godt tatt vare på, og at de vil fortsette å gi verdi for leietakere og deres ansatte i lang tid fremover.

Ved å samarbeide med Corporis kan dere ikke bare øke verdien på næringsbygget, men også bidra til å skape et sunnere og mer produktivt arbeidsmiljø. 

Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter: Dere får et mer attraktivt bygg med høyere verdi, leietakere får en mer attraktiv arbeidsplass, og de ansatte får tilgang til høykvalitets trenings- og rehabiliteringsfasiliteter rett ved arbeidsplassen.

Enklere og bedre kan det knapt gjøres.

Kontakt oss for en uforpliktende par om hvordan vi kan gjøre akkurat ditt næringsbygg blant de mest populære stedene å være leietaker.

Hvordan treningsfasiliteter kan øke verdien på næringsbygget ditt

I en tid hvor det er flere ledige areal enn det er leietakere er det helt nødvendig å skille seg ut fra de øvrige for å tiltrekke seg nye leietakere. Videre er det viktig å beholde de leietakerne man allerede har over lengre tid.

En effektiv måte å gjøre dette på er å øke kvaliteten på fellesarealet i bygget. Dette kan gjøres ved å opprette områder for avslapping eller kantinefasiliteter.

Men fasiliteter som lounge, kantine og hvilerom krever at man har store tilgjengelige areal hvor man kan gjøre om til dette.

En populær fasilitet som både bedriftene som er leietakere og deres ansatte setter stor pris på er treningsrom. Det fine med treningsrom er at de kan bygges på areal som er vanskelig å benytte til andre formål. Som eksempelvis en garderobe eller andre ubenyttede rom, gjerne i en kjeller.

Det eneste som kreves er frie rømningsveier og grei ventilasjon.

Øker trivsel

Trening i direkte tilknytning til arbeidsplassen er noe både leietakere og deres ansatte setter stor pris på, ved at terskelen for å få treningen gjennomført blir langt mindre enn om treningen skal skje etter at man har kommet hjem fra jobb.

Ved å tilby et treningssenter i bygget, gjør du eiendommen mer attraktiv for potensielle leietakere, samtidig som du holder på eksisterende leietakere ved å tilby en verdifull tjeneste. Dette kan bidra til høyere utleiepriser og redusert ledighet i bygget.

Optimaliserer utnyttelsen av byggets areal

Ved å etablere et treningssenter i næringsbygget, kan du utnytte ledige eller underutnyttede områder i bygget. Dette kan bidra til økt verdi på eiendommen, ettersom du skaper et nytt bruksområde som er attraktivt for leietakere. I tillegg kan du potensielt øke inntektene ved å inkludere treningsfasiliteter som en del av leiekontrakten.

Skaper et helhetlig og moderne miljø

Treningsfasiliteter i næringsbygg kan bidra til å skape et mer helhetlig og moderne miljø for både leietakere og deres ansatte. Med dette viser at du som byggeier er opptatt av å tilby et godt arbeidsmiljø og legger vekt på de ansattes helse og trivsel. Et moderne og attraktivt miljø kan også bidra til å øke byggets verdi og anseelse.

Samarbeid med profesjonelle aktører som Corporis

For å få mest ut av treningsfasilitetene i næringsbygget ditt og påse at det ikke bare blir et rom bestående av dyrt treningsutstyr, kan det være lurt å samarbeide med profesjonelle aktører som Corporis. 

Vi har lang erfaring med å rådgi eiere av næringsbygg om hvordan dere kan gjøre bygget mer attraktivt for både leietakere og ansatte ved hjelp av integrerte treningsfasiliteter.

Corporis skreddersyr treningstilbudet basert på byggets spesifikasjoner og leietakernes behov. 

Vi gir råd om hvordan man best kan utforme treningsfasilitetene for å utnytte plassen mest mulig effektivt, og vi gir veiledning om hvilket treningsutstyr som bør inkluderes for å møte de ansattes treningsbehov. 

Vi hjelper også til med planlegging og implementering av rehabiliteringsfasiliteter, noe som kan være et stort pluss for mange arbeidsgivere.

I tillegg til å hjelpe med etableringen av treningsfasilitetene, tilbyr Corporis også drift av disse når de er på plass. 

Vi leverer kvalifisert personell, som personlige trenere og fysioterapeuter, for å sikre at de ansatte får den veiledningen og støtten de trenger for å trene trygt og effektivt. 

Dette innebærer at dere so eiere av bygget kan være trygg på at treningsfasilitetene vil bli godt tatt vare på, og at de vil fortsette å gi verdi for leietakere og deres ansatte i lang tid fremover.

Ved å samarbeide med Corporis kan dere ikke bare øke verdien på næringsbygget, men også bidra til å skape et sunnere og mer produktivt arbeidsmiljø. 

Dette er en vinn-vinn-situasjon for alle involverte parter: Dere får et mer attraktivt bygg med høyere verdi, leietakere får en mer attraktiv arbeidsplass, og de ansatte får tilgang til høykvalitets trenings- og rehabiliteringsfasiliteter rett ved arbeidsplassen.

Enklere og bedre kan det knapt gjøres.

Kontakt oss for en uforpliktende par om hvordan vi kan gjøre akkurat ditt næringsbygg blant de mest populære stedene å være leietaker.

Kontakt oss

Kontakt oss
  |  Compile  | 
crossmenu