Vi må snart ansette personlige trenere, meld deg på vårt nyhetsbrev og få varsel når vi ansetter

Vi må snart ansette flere personlige trenere til vår virksomhet.

Meld deg på nyhetsbrev og få beskjed med en gang vi trenger nye folk.

Du vil også motta aktuelle nyheter som gjelder deg med arbeid innenfor bransjen og interesse for trening.
Corporis har valgt å være den bunnsolide løsningen innen Corporate Performance. Dette har vi løst ved å desentralisere treningen og komme dit menneskene er.

Vi leverer PT, gruppetrening og behandlingstjenester I næringsbygg.

Prestasjon, kompetanse & tilgjengelighet er vårt mantra. Resultatet er ivaretakelse av de ansatte i bedriftene.

Visste du at trening i bedrift ikke fungerer før den er individuelt tilpasset?

Dagens helsesatsing innen bedriftshelse er i overveldende grad behandlende. Med andre ord; forebyggende helse får forsvinnende lite fokus.

Studier viser at en gruppe på 10% av de ansatte står for 60% av sykefraværet i en bedrift – dermed undret vi i Corporis oss om hvorfor man henvender seg til de som allerede trener?

Fordi det er det de samme studiene konkluderer med; den «vanlige» måten å tilby trening i arbeidstid fører til at de som uansett hadde trent etter arbeidstid nå legger denne økten under arbeidstiden – imens de inaktive ikke benytter seg av tilbudet. Dermed er det lett å skjønne at dette er tiltak som ikke har noen som helst helseeffekt og som kun blir en kostnad for bedriften.

Trond Nymark et. al. landet på sin endelige konklusjon om at treningen i bedrift må tilpasses den enkelte, utføres av fagfolk og vare over tid for å ha ønsket effekt.

Med andre ord; trening på arbeidsplassen er ikke noe som kan leveres generelt, men må treffe hver enkelt ansatt basert på analysearbeid.

Alle studier som har gått igjennom effekten av trening og fysikalsk behandling har også entydige svar; både behandling OG trening vil få større effekt ved at de er tilgjengelige på samme sted og utføres i sammenheng og ikke av ulike enkeltaktører.

Hvorfor har ikke bedriftstrening fått en større plass i arbeidshverdagen i Norge?

Med inntoget av Covid-19 epidemien og det faktum at tid er noe av det viktigste vi har, så har vi sett en kontinuerlig forflytning av trening fra treningssenteret til hjemmet og på jobb. Tidligere var trening på arbeidsplassen et hyggelig tilbud, imens det nå oppleves som et nødvendig tilbud.

Corporis har kalt denne endringen for desentralisering av trening – et nytt marked hvor man leverer personlig trening, gruppetrening og fysikalsk behandling der hvor menneskene er istedenfor at menneskene skal oppsøke treningen selv.

Her er vi i kjernen av det vi har gjort i bedriftsmarkedet for trening; vi sluttet å behandle bedriftstrening som et produkt som inngår i porteføljen til et treningssenter, men fokuserte heller på å spisse oss kun mot dette markedet.

Det har gitt oss eksklusiv tilgang til næringsbygg i Oslo, Asker, Lysaker, Bergen og Stavanger.

Vi jobber med nesten alle de store aktørene i markedet; Braathen Eiendom, Mustad Eieindom, Union Gruppen, Entra Eiendom, KLP Eiendom, Aberdeen Assett Management, Smedvig, Schage Eiendom, Anvil Assett Advisors og WeWork.

Ansatte i Corporis er ikke faglig sterke og lidenskapelige i jobben til å være i bedriftsmarkedet - de er noen av markedets sterkeste uavhengig av segment i treningsbransjen.

I tillegg bruker vi store ressurser på etter- og videreutdanning for å opprettholde vår posisjon som tilbyder av unike treningsopplevelser og et faglig sterkt miljø.

Nå trenger vi mange nye ansatte som vil knytte seg opp mot organisasjonen og hjelpe oss videre på veien mot vår visjon; å endre treningsbransjen ved fokus på menneskene og ikke ved å være «pushy».

Adferdsundersøkelser bekrefter det vi har mistenkt i lang tid – at vi opplever mangel på tid som en av de største stressfaktorene i livene våre.

Derfor er det egentlig ikke bare trening og behandling vi tilbyr, men mer tid og ivaretagelse av hver enkelt.

Å være ledende når man er alene om et konsept er ikke akkurat noe hokus pokus, men å presse seg selv og Corporis til å være best uansett treningssegment er det.

Akkurat derfor er det vårt overordnede mål; Å være best uansett hvilken aktør vi blir sammenlignet med.

© Copyright 2020 - Corporis AS - All Rights Reserved
Corporis AS

Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram